ติดตั้งแอร์เก่า ติดตั้งแอร์บ้าน ราคาประหยัด ราคาถูก

ติดตั้งแอร์เก่า ติดตั้งแอร์บ้านมือสอง ราคาประหยัด ราคาถูก

ติดตั้งแอร์เก่า ติดตั้งแอร์บ้าน ราคาประหยัด ราคาถูก

 

 BTU  ราคาติดตั้งแอร์  ท่อน้ำยา  สายไฟ  เบรกเกอร์  การหุ้มท่อ  รับประกัน
 9,000-17,000  2.800  เมตร 10 เมตร  1 ชุด   หุ้มด้วยเทป 120 
18,001-25,000   3,200  เมตร  10 เมตร   1 ชุด   หุ้มด้วยเทป
120  
  25,001-32,000  3,500  เมตร  10 เมตร   1 ชุด   หุ้มด้วยเทป
120  
 32,001-38,000 4,500   เมตร  10 เมตร   1 ชุด   หุ้มด้วยเทป  120  
 38,001-48,000 5,500   เมตร  10 เมตร   1 ชุด   หุ้มด้วยเทป  120  

                                                                                          ติดตั้งแอร์เก่า ติดตั้งแอร์บ้าน ราคาประหยัด ราคาถูก

 

ติดตั้งแอร์ การติดตั้งแอร์ ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ แอร์บ้าน ควรคำนึงข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
• การติดตั้งแอร์ ควรติดตั้งแฟนคอยล์ยูนิต และคอนเดนซิ่งยูนิต ของเครื่องแบบแยกส่วนให้ใกล้ กันมากที่สุด จะทำให้เครื่องไม่ต้องทำงาน หนักในการส่งสารทำความเย็น ให้ไหลไปตามท่อ ทั้งยังลดค่าใช้จ่ายในการเดินท่อ และหุ้มฉนวนตลอดจนลดโอกาส การรั่วของสารทำความเย็น
• เมี่อ ติดตั้งแอร์ หุ้มท่อสารทำความเย็น จากคอนเดนเซอร์ไปยังแผงท่อ ทำความเย็น (Cooling coil) ของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนด้วย ฉนวนที่มีความหนา ประมาณ 0.5 นิ้ว หรือตามที่ ผู้ผลิตแนะนำ เพื่อป้องกันมิให้มีสารทำความเย็นภายในท่อแลกเปลี่ยนความร้อนกับ อากาศภายนอกตามเส้นท่อ
• ตำแหน่งติดตั้งคอนเดนซิ่งยูนิต หรือเครื่องแบบหน้าต่าง ควรอยู่ในที่ร่ม ไม่ถูกแสงแดดโดยตรง แต่อากาศ ภายนอกสามารถถ่ายเทได้สะดวก ไม่ควรอยู่ในที่ อับลม หรือคับแคบ ที่ว่างโดยรอบเครื่องต้องเพียงพอ ตามที่ผู้ผลิตแนะนำ
• เมื่อ ติดตั้งแอร์ ในสถานที่ซึ่งมี การติดตั้ง คอนเดนซิ่งยูนิต (หรือเครื่องแบบหน้าต่าง)หลายๆ ชุด ต้องระวัง อย่าให้ลมร้อนที่ระบายออกจากเครื่อง ชุดหนึ่งเป่าเข้าหาเครื่องอีกชุดหนึ่ง ควรให้ลมร้อนจากแต่ละเครื่องเป่าออกได้โดยสะดวก
• การติดตั้งแอร์ ในบางสถานที่ ซึ่งมีลมพัดแรงตลอดเวลาในทิศทางเดียว ควรติดตั้ง คอนเดนซิ่ง ยูนิต (หรือเครื่องแบบหน้าต่าง) ให้อากาศร้อนระบายออก จากตัวเครื่องอยู่ในทิศเดียวกับ กระแสลม อย่าให้ปะทะกับลมธรรมชาติ เพราะจะทำให้เครื่องระบายความร้อนได้ลำบาก
• ตำแหน่ง ติดตั้งแฟนคอยล์ยูนิต (หรือเครื่องแบบหน้าต่าง) ต้องให้ลมเย็นที่จ่าย ออกจากตัวเครื่องสามารถกระจายไปทั่วทั้งห้อง
ประเภทแอร์ ที่ ติดตั้ง การ ติดตั้งแอร์
• ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ค่าติดตั้งแอร์บ้าน แบบติดผนัง (Wall Type)
• ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ค่าติดตั้งแอร์บ้าน แบบตั้ง/แขวนใต้ฝ้า ,ตู้ตั้ง (Ceiling or Standing Type)
การติดตั้ง เครื่องปรับอากาศภายนอก (Condensing Unit)
• หากเลือกได้ ไม่ควรติดตั้งเครื่องในบริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง (หากจำเป็นให้ติดตั้งม่านบังแดดซึ่งไม่กีดขวาง ทิศทางของลม)
• ไม่ ติดตั้งแอร์ ในบริเวณที่มีลมแรง หรือบริเวณที่มีฝุ่นมาก
• ไม่ ติดตั้งแอร์ ในบริเวณที่มีคนเดินผ่าน
• ไม่ ติดตั้งแอร์ บริเวณที่โดนฝนสาดได้ง่าย
• พิจราณาถึงเพื่อนบ้านว่าไม่ควรได้รับการรบกวนจากลมที่เป่า หรือเสียงที่ดังจาก การติดตั้งแอร์
• เผื่อช่องว่างเพื่อไม่ให้ปิดกั้นทิศทางลม และเพื่อให้ เครื่องแอร์ ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เปิดโล่งทั้ง 3 ด้าน
• ทั้งด้านหน้า ด้านหลัง และด้านข้างทั้ง 2 ด้าน
• ควรเว้นระยะห่างจากกำแพงมาถึงด้านหลังเครื่องไม่น้อยกว่า 10 ซม. และเว้นระยะด้านหน้าเครื่องไม่น้อยกว่า 70 ซม.
• ตำแหน่ง ติดตั้งแอร์ ควรมีโครงสร้างแข็งแรงหรือใกล้คานหรือเสาเพื่อรับน้ำหนักตัวแอร์ ได้ดี
• ตัวเครื่องแอร์ ควรยกระดับให้พ้นจากพื้นดินอย่างน้อย 10 เซนติเมตร หรือพ้นจากระดับที่น้ำท่วมถึง และในบริเวณ ที่สามารถซ่อมบำรุงได้ง่าย
• ควรหลีกเลี่ยงการ ติดตั้งแอร์ ในบริเวณที่มีโอกาสติดไฟ เนื่องจาก น้ำยาแอร์ เป็นแก๊สชนิดหนึ่งที่สามารถติดไฟได้ง่ายถ้ารั่ว
• ควรหลีกเลี่ยงการ ติดตั้งแอร์ ในบริเวณที่มีกรดซัลไฟด์ เช่นบริเวณท่อระบายน้ำทิ้ง เพราะสารทำความเย็นจะเกิดปฏิกิริยากับกรดซัลไฟด์ทำให้เกิดแก๊สมีพิษต่อร่างกายเมื่อสูดดม
การติดตั้งแอร์ ควรจะคำนึงถึงประโยชน์ ที่ได้รับประโยชน์ มากที่สุด หลังการ ติดตั้งแอร์ แล้ว
แอร์บ้าน มีแบบไหนบ้าง มาดูรายละเอียดกับ ประเภทแอร์บ้าน ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
แอร์บ้าน ที่ใช้กัน ณ ปัจจุบัน ในบ้านที่ และที่มีขายแอร์ นั้นมีตั้งแต่ขนาด 1-5 ตัน ซึ่งมีแอร์หลายประเภท แอร์หลายยี่ห้อ ซึ่งแอร์บ้านดังกล่างแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
แอร์บ้าน แบบติดผนัง Wall Type แอร์มีขนาด 9,000-30,000 BTU.
คุณสมบัติทั่วไป ของ แอร์บ้าน แบบติดผนัง Wall Type
• รูปแบบทันสมัย และมีให้เลือกหลากหลาย
• เงียบกว่าแอร์แบบอื่น
• ติดตั้งง่าย
แอร์บ้าน แบบตั้งพื้น/แขวงไต้ฝ้า Floor & Ceiling Type แอร์มีขนาด 12,000-60,000 BTU.
คุณสมบัติทั่วไป ของ แอร์บ้าน แบบตั้งพื้น/แขวงไต้ฝ้า Floor & Ceiling Type
• สามารถเลือกการติดตั้งได้ทั้งตั้งพื้น หรือแขวนเพดาน
• สามารถใช้งานได้หลากหลาย เข้าได้กับทุกสถานที่
• การระบายลมดีเพราะมี ขนาดมอเตอร์และแผงคอยล์ขนาดใหญ่
แอร์บ้าน แบบเปลือยฝังในฝ้า Duct Type แอร์มีขนาด 12,000-60,000 BTU.
คุณสมบัติทั่วไป ของ แอร์บ้าน แบบเปลือยฝังในฝ้า Duct Type
• แอร์ติดในฝ้า
• ค่าใช้จ่ายติดตั้งสูง
• บำรุงรักษายาก
แอร์บ้าน แบบตู้ตั้ง Floor Standing แอร์มีขนาด 25,000-60,000 BTU.
คุณสมบัติทั่วไป ของ แอร์บ้าน แบบตู้ตั้ง Floor Standing
• ติดตั้งง่าย โดยสามารถตั้งกับพื้นได้เลย ไม่ต้องทำการยึด
• ทำความเย็นได้เร็วเนื่องจาก มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ใบพัดลมที่ใหญ่ ซึ่งให้กำลังลมที่แรงกว่า
แอร์บ้าน แบบสี่ทิศทาง Cassette Type แอร์มีขนาด 12,000-60,000 BTU.
คุณสมบัติทั่วไป ของ แอร์บ้าน แบบสี่ทิศทาง Cassette Type
• สวยงาม โดยสามารถทำตู้ซ่อน หรือ ฝังเรียบไว้บนเพดานห้อง
• ทำความเย็นได้รอบทิศทาง

ติดตั้งแอร์เก่า ติดตั้งแอร์บ้าน ราคาประหยัด ราคาถูก 

Visitors: 112,134