บริการเติมน้ำยาแอร์บ้าน ราคาถูก

บริการเติมน้ำยาแอร์บ้าน ราคาถูก บริการเติม น้ำยาแอร์บ้าน ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ พร้อมตรวจเช็คแอร์ ในราคา กันเอง

วิธีการทำงาน ตามหลักการเติมน้ำยาแอร์ ช่างจะทำการ ตรวจวัดน้ำยาแอร์ก่อน เราจะเต็มน้ำยาแอร์ ก็ต่อเมื่อ น้ำยาแอร์
ในระบบพร่องจริง ๆ เท่านั้น หากมี น้ำยาแอร์ ไม่เพียงพอในระบบ หรือไม่เหมาะสม กับ การทำงาน อาจทำอาจทำให้คอม
เพรสเซอร์แอร์ เสีย หรือ ว่าน็อคได้ การตรวจเช็ค สำหรับแรงดันน้ำยาแอร์ ทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 65-80 ปอนด์/
ตารางนิ้ว แนะนำควรใช้ คลิปแอมป์จับกระแส ในขณะที่ทำการ เติมน้ำยาแอร์ ไปด้วย จะทำให้เราทราบว่าตัว คอมเพรส
เซอร์ นั้น มันกินกระแสหรือไม่การเติมน้ำยาแอร์ อุปกรณ์การเติมน้ำยาแอร์ ที่ใช้ในการเติมน้ำยาก็จะมีถังน้ำยาแอร์ เกจวัด
แรงดัน โดยช่างแอร์จะทำการเปิดวาวล์เซอร์วิสออก หลังจากนั้น ช่างแอร์ ทำการเอาสายต่อจากเกจด้านโลว์เพรชเชอร์ ตัวสาย
สีน้ำเงิน อยู่ทางด้านซ้าย นำมาเสียบเข้ากับวาวล์เซอร์วิสของแอร์ โดยให้ต่อที่ด้านโลว์เหมือนกัน หลังจากนั้นช่างแอร์ จะทำการ
ปล่อยให้เครื่องเดินสักพักแล้ว แล้วทำการตรวจเช็คว่า น้ำยาแอร์ นั้นมีค่าแรงดันเท่าไหร่ แต่ถ้าหากมีแรงดันต่ำกว่า 30 ปอนด์ นั้น พึงสันนิษฐานว่า แอร์ อาจเจะเกิดอาการ แอร์รั่ว แต่กรณีแอร์รั่วอาจจะเกิดจาก สาเหตุอื่นได้เหมือนกัน เช่นแฟนคอยล์เย็นคอยล์ร้อน ข้อต่อเกลียว หัวแฟร์ ท่อน้ำยา หากไม่มีการตรวจเช็คให้ละเอียด ถึงเติมน้ำยาแอร์ไป ก็จะทำให้น้ำยาแอร์ เข้าไปหมดใด้ ในระยะเวลาที่ไมนาน เรามีทีมงานช่างแอร์ทำการตรวจเช็ค ไว้ให้บริการการ

 

Visitors: 112,134