ย้ายแอร์ ย้ายแอร์บ้าน ย้ายแอร์เฉพาะคอยล์ร้อน

ย้ายแอร์ ย้ายแอร์บ้าน ย้ายแอร์เฉพาะคอยล์ร้อน

บริการย้ายแอร์บ้าน เคลื่อนย้ายแอร์ ย้ายแอร์ เฉพาะคอยล์ร้อน สำหรับท่นลูกค้า ที่มีความประสงค์ ต้องบการจะย้ายคอยล์ร้อน จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง ย้ายเปลี่ยนที่ตั้งใหม่ หรือ ปรับปรุงบ้านใหม่ ติดตั้งคอยล์ร้อนในมุมอับเกินไปเซอร์วิสยาก ระบายความร้อนไม่ได้ หรือคอยล์ร้อนเป่าลมร้อนเข้าบ้านข้างเคียง หรือ ย้ายคอยล์ร้อนเพื่อต้องใช้พื้นที่ต่างๆ ย้ายตัวอื่นมาทดแทนเครื่องเดิมที่เสียหาย เราพร้อมให้บริการ และให้คำปรึกษาโดยทีมช่างที่ชำนาญงาน มากประสบการณ์ไว้บริการ

ราคาย้ายแอร์ ย้ายแอร์ติดผนัง 
ราคาย้ายแอร์ แบบติดผนัง ขนาด  9,000 - 15,000 BTU ราคา 2,700 บาท 
ราคาย้ายแอร์ แบบติดผนัง ขนาด 18,000 - 24,000 BTU ราคา 3,200 บาท 
ราคาย้ายแอร์ แบบติดผนัง ขนาด 28,000 - 36,000 BTU ราคา 3,700 บาท 
* กรณีที่สายไฟเกิน หรือท่อน้ำยาเกิน จะคิดเพิ่มตามจริง โดยคิดราคาเป็นเมตรล่ะ 

ราคาย้ายแอร์ ย้ายแอร์ตั้งแขวน  
ราคาย้ายแอร์ แบบตั้งแขวน ขนาด 13,000 - 18,000 BTU ราคา 3,400 บาท 
ราคาย้ายแอร์ แบบตั้งแขวน ขนาด 20,000 - 24,000 BTU ราคา 3,800 บาท 
ราคาย้ายแอร์ แบบตั้งแขวน ขนาด 28,000 - 30,000 BTU ราคา 4,400 บาท
* กรณีที่สายไฟเกิน หรือท่อน้ำยาเกิน จะคิดเพิ่มตามจริง โดยคิดราคาเป็นเมตรล่ะ

ราคาย้ายแอร์ ย้ายแอร์แบบสี่ทิศทาง 
ราคาย้ายแอร์ แบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง ขนาด 13,000 - 24,000 BTU ราคา 5,000 บาท 
ราคาย้ายแอร์ แบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง ขนาด 30,000 - 36,000 BTU ราคา 7,000 บาท
* กรณีที่สายไฟเกิน หรือท่อน้ำยาเกิน จะคิดเพิ่มตามจริง โดยคิดราคาเป็นเมตรล่
 
ค่าย้ายแอร์แบบตู้ตั้งพื้น 
ราคาย้ายแอร์ แบบตู้ตั้งพื้น ขนาด 13,000 - 18,000 BTU ราคา 3,000- 3,500 บาท 
ราคาย้ายแอร์ แบบตู้ตั้งพื้น ขนาด 20,000 - 28,000 BTU ราคา 4,000 บาท
ราคาย้ายแอร์ แบบตู้ตั้งพื้น ขนาด 30,000 - 40,000 BTU ราคา 4,500 บาท
ราคาย้ายแอร์ แบบตู้ตั้งพื้น ขนาด 42,000 - 60,000 BTU ราคา 5,000 -6,500 บาท
แอร์แบบติดผนัง แอร์ตั้งแขวน แอร์ฝังฝ้าสี่ทิศทาง แอร์ตู้ตั้งพื้นในราคาถูก โดยช่างผู้มีประสบการณ์

ย้ายแอร์ ย้ายแอร์บ้าน ย้ายแอร์เฉพาะคอยล์ร้อน

Visitors: 112,134