ย้ายแอร์บ้าน ย้ายแอร์ ย้ายแอร์เฉพาะคอยล์เย็น

ย้ายแอร์บ้าน ย้ายแอร์ เคลื่อนย้ายแอร์บ้าน ราคาประหยัด

บริการย้ายแอร์บ้าน เคลื่อนย้ายแอร์ ย้ายแอร์ เฉพาะคอยล์เย็น

ถ้าหากท่านลูกค้ามี ความประสงค์ความ ต้องการจะย้ายคอยล์เย็น ที่ติดตั้งแล้วไม่เหมาะสม ความเย็นมาไม่ถึง จุดที่เราต้องการ ย้ายคอยล์เพื่อปรับปรุงบ้าน ย้ายเพราะน้ำรั่วบ่อยๆ ย้ายเพราะไม่เย็น ย้ายเพราะแอร์ตันมาก ย้ายเพราะแอร์ีมีปัญหาจุกจิก ย้ายคอยล์เย็นเพราะใช้งานมานาน แอร์เสื่อมคุณภาพ ย้ายคอยล์เย็นตัวใหม่ ที่ดีกว่ามาทดแทน รับบริการย้ายคอยล์เย็น ราคาถูกรับประกันผลงาน

ราคาย้ายแอร์ ย้ายแอร์ติดผนัง 
ราคาย้ายแอร์ แบบติดผนัง ขนาด  9,000 - 15,000 BTU ราคา 2,700 บาท 
ราคาย้ายแอร์ แบบติดผนัง ขนาด 18,000 - 24,000 BTU ราคา 3,200 บาท 
ราคาย้ายแอร์ แบบติดผนัง ขนาด 28,000 - 36,000 BTU ราคา 3,700 บาท 
* กรณีที่สายไฟเกิน หรือท่อน้ำยาเกิน จะคิดเพิ่มตามจริง โดยคิดราคาเป็นเมตรล่ะ 

ราคาย้ายแอร์ ย้ายแอร์ตั้งแขวน  
ราคาย้ายแอร์ แบบตั้งแขวน ขนาด 13,000 - 18,000 BTU ราคา 3,400 บาท 
ราคาย้ายแอร์ แบบตั้งแขวน ขนาด 20,000 - 24,000 BTU ราคา 3,800 บาท 
ราคาย้ายแอร์ แบบตั้งแขวน ขนาด 28,000 - 30,000 BTU ราคา 4,400 บาท
* กรณีที่สายไฟเกิน หรือท่อน้ำยาเกิน จะคิดเพิ่มตามจริง โดยคิดราคาเป็นเมตรล่ะ

ราคาย้ายแอร์ ย้ายแอร์แบบสี่ทิศทาง 
ราคาย้ายแอร์ แบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง ขนาด 13,000 - 24,000 BTU ราคา 5,000 บาท 
ราคาย้ายแอร์ แบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง ขนาด 30,000 - 36,000 BTU ราคา 7,000 บาท
* กรณีที่สายไฟเกิน หรือท่อน้ำยาเกิน จะคิดเพิ่มตามจริง โดยคิดราคาเป็นเมตรล่
 
ค่าย้ายแอร์แบบตู้ตั้งพื้น 
ราคาย้ายแอร์ แบบตู้ตั้งพื้น ขนาด 13,000 - 18,000 BTU ราคา 3,000- 3,500 บาท 
ราคาย้ายแอร์ แบบตู้ตั้งพื้น ขนาด 20,000 - 28,000 BTU ราคา 4,000 บาท
ราคาย้ายแอร์ แบบตู้ตั้งพื้น ขนาด 30,000 - 40,000 BTU ราคา 4,500 บาท
ราคาย้ายแอร์ แบบตู้ตั้งพื้น ขนาด 42,000 - 60,000 BTU ราคา 5,000 -6,500 บาท
แอร์แบบติดผนัง แอร์ตั้งแขวน แอร์ฝังฝ้าสี่ทิศทาง แอร์ตู้ตั้งพื้นในราคาถูก โดยช่างผู้มีประสบการณ์

 

 

 

Visitors: 112,134