ล้างแอร์บ้าน ราษฎร์บูรณะ ทุ่งครุ ซ่อมแอร์บ้าน ขายแอร์ใหม่ ติดตั้งแอร์บ้าน ย้ายแอร์

 ร้านแอร์,ราษฎร์บูรณะ,ทุ่งครุ,บริการล้างแอร์บ้าน,ติดตั้งแอร์บ้าน,ซ่อมแอร์บ้าน,เคลื่อนย้ายแอร์,ขายแอร์ใหม่ราคาประหยัดพร้อมติดตั้ง และรับประกันศูนย์,ในพื้นที่ ต่าง ๆ ดังนี้ 

       
ร้านแอร์ ราษฎร์บูรณะ ทุ่งครุ จำหน่ายแอร์ ขายแอร์ใหม่                                                                                    

ร้านแอร์บ้าน,ราษฎร์บูรณะ,ทุ่งครุ 
รับล้างแอร์,ล้างแอร์บ้านทุกแบรนด์
⋆ บริการล้างแอร์ทุกรุ่น
⋆ บริการล้างแอร์บ้าน แบบติดผนัง
⋆ บริการล้างแอร์บ้าน แบบแขวนใต้ฝ้าเพดาน
⋆ บริการล้างแอร์บ้าน แบบติดหน้าต่าง (window type)
⋆ บริการล้างแอร์บ้าน แบบตู้ตั้งพื้น ทรงสูง
บริการติดตั้งแอร์,ติดตั้งแอร์บ้าน
เขตพื้นที่,ราษฎร์บูรณะ,ทุ่งครุ 

⋆ บริการติดตั้งแอร์ใหม่ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
⋆ บริการติดตั้งแอร์เก่า ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
บริการซ่อมแอร์,ซ่อมแอร์บ้าน
เขตพื้นที่,ราษฎร์บูรณะ,ทุ่งครุ 
⋆ บริการซ่อมแอร์ไม่เย็น
⋆ บริการซ่อมแอร์เป็นน้ำแข็ง
⋆ บริการซ่อมแอร์ เนื่องจากสาเหตุ ระบบแอร์รั่ว
⋆ บริการซ่อมแอร์ เนื่องจากสาเหตุ ระบบแอร์ตัน
⋆ บริการซ่อมแอร์ เนื่องจากสาเหตุ มีอาการเย็นน้อยลง
⋆ บริการซ่อมแอร์ เนื่องจากสาเหตุ มีอาการเสียงดัง
⋆ บริการซ่อมแอร์แบบไม่รู่้สาเหตุ อยู่่ๆแอร์ที่บ้านก็ไม่เย็น
⋆ บริการซ่อมคอมเพรสเซอร์แอร์ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
บริการย้ายแอร์,ย้ายแอร์บ้าน
เขตพื้นที่,ราษฎร์บูรณะ,ทุ่งครุ 
⋆ บริการย้ายแอร์บ้านทั้งชุด
⋆ บริการย้ายแอร์ เฉพาะคอยล์เย็น
⋆ บริการย้ายแอร์ เฉพาะคอยล์ร้อน
⋆ บริการย้ายแอร์ พร้อมติดตั้ง 
บริการถอดแอร์,ถอดแอร์บ้านราคาถูก 
เขตพื้นที่,ราษฎร์บูรณะ,ทุ่งครุ 
⋆ บริการถอดแอร์ เพื่อปรับปรุงบ้าน
⋆ บริการถอดแอร์ เพื่อย้ายที่อยู่อาศัยใหม่
⋆ บริการถอดแอร์เก็บ
ขายแอร์ใหม่ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ราคาส่ง พร้อมใบรับประกันจากศูนย์
เขตพื้นที่,ราษฎร์บูรณะ,ทุ่งครุ 

⋆ บริการจำหน่ายแอร์บ้าน พร้อมติดตั้งด่วน
⋆ เราเป็นตัวแทนจำหน่ายแอร์บ้านทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
บริการเติมน้ำยาแอร์บ้าน
เขตพื้นที่,ราษฎร์บูรณะ,ทุ่งครุ 

⋆ บริการเติมน้ำยาแอร์บ้านทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ในราคา กันเอง

 ติดตั้งแอร์ ทุกชนิดทุกรุ่นราคาประหยัด    

 บริการติดตั้งแอร์ ราคาถูก 

การติดตั้งแอร์ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแอร์บ้าน ควรคำนึงข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • การติดตั้งแอร์  ควรติดตั้งแฟนคอยล์ยูนิต และคอนเดนซิ่งยูนิต ของเครื่องแบบแยกส่วนให้ใกล้ กันมากที่สุด จะทำให้เครื่องไม่ต้องทำงาน หนักในการส่งสารทำความเย็น ให้ไหลไปตามท่อ ทั้งยังลดค่าใช้จ่ายในการเดินท่อ และหุ้มฉนวนตลอดจนลดโอกาส การรั่วของสารทำความเย็น
  • เมี่อ ติดตั้งแอร์ หุ้มท่อสารทำความเย็น จากคอนเดนเซอร์ไปยังแผงท่อ ทำความเย็น (Cooling coil) ของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนด้วย ฉนวนที่มีความหนา ประมาณ 0.5 นิ้ว หรือตามที่ ผู้ผลิตแนะนำ เพื่อป้องกันมิให้มีสารทำความเย็นภายในท่อแลกเปลี่ยนความร้อนกับ อากาศภายนอกตามเส้นท่อ
  • ตำแหน่งติดตั้งคอนเดนซิ่งยูนิต หรือเครื่องแบบหน้าต่าง ควรอยู่ในที่ร่ม ไม่ถูกแสงแดดโดยตรง แต่อากาศ ภายนอกสามารถถ่ายเทได้สะดวก ไม่ควรอยู่ในที่ อับลม หรือคับแคบ ที่ว่างโดยรอบเครื่องต้องเพียงพอ ตามที่ผู้ผลิตแนะนำ
  • เมื่อ ติดตั้งแอร์ ในสถานที่ซึ่งมี การติดตั้ง คอนเดนซิ่งยูนิต (หรือเครื่องแบบหน้าต่าง)หลายๆ ชุด ต้องระวัง อย่าให้ลมร้อนที่ระบายออกจากเครื่อง ชุดหนึ่งเป่าเข้าหาเครื่องอีกชุดหนึ่ง ควรให้ลมร้อนจากแต่ละเครื่องเป่าออกได้โดยสะดวก
  • การติดตั้งแอร์ ในบางสถานที่ ซึ่งมีลมพัดแรงตลอดเวลาในทิศทางเดียว ควรติดตั้ง คอนเดนซิ่ง ยูนิต (หรือเครื่องแบบหน้าต่าง) ให้อากาศร้อนระบายออก จากตัวเครื่องอยู่ในทิศเดียวกับ กระแสลม อย่าให้ปะทะกับลมธรรมชาติ เพราะจะทำให้เครื่องระบายความร้อนได้ลำบาก
  • ตำแหน่ง ติดตั้งแฟนคอยล์ยูนิต (หรือเครื่องแบบหน้าต่าง) ต้องให้ลมเย็นที่จ่าย ออกจากตัวเครื่องสามารถกระจายไปทั่วทั้งห้อง

ประโยชน์ ของการ ล้างแอร์
ล้างแอร์ เพื่อช่วยแอร์ทำงานมีประสิทธิภาพ มีผลต่อ การประหยัดไฟ โดยจะทำให้ท่านเสียค่าไฟน้อยลง
ล้างแอร์ เพื่อทำให้แอร์สะอาดปราศจาก เชื้อโรค เชื้อรา แบ็คทีเรีย
ล้างแอร์ เพื่อยืดอายุการใช้งานแอร์ และลดการเสียหายของแอร์ อันจะเกิดขึ้นในอนาคต

 ล้างแอร์บ้าน ราษฎร์บูรณะ ทุ่งครุ ซ่อมแอร์บ้าน รับย้ายแอร์ เติมน้ำยาแอร์

 

 

Visitors: 112,134