ติดตั้งแอร์ ติดตั้งแอร์บ้าน ติดแอร์ ทุกชนิด ทุกรุ่น ราคาประหยัด

ติดตั้งแอร์ ติดตั้งแอร์บ้าน ติดแอร์ ทุกชนิด ทุกรุ่น ราคาประหยัด

 

ติดตั้งแอร์ ติดตั้งแอร์บ้าน ติดแอร์ ทุกชนิด ทุกรุ่น ราคาประหยัด

ติดแอร์ ติดตั้งแอร์บ้าน รับติดตั้งแอร์ใหม่ ติดตั้งแอร์เก่า  ติดตั้งแอร์ ทุกชนิด ทุกรุ่น ราคาประหยัด    

 

การติดตั้งแอร์ ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ แอร์บ้าน ควรคำนึงข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 • การติดตั้งแอร์  ควรติดตั้งแฟนคอยล์ยูนิต และคอนเดนซิ่งยูนิต ของเครื่องแบบแยกส่วนให้ใกล้ กันมากที่สุด จะทำให้เครื่องไม่ต้องทำงาน หนักในการส่งสารทำความเย็น ให้ไหลไปตามท่อ ทั้งยังลดค่าใช้จ่ายในการเดินท่อ และหุ้มฉนวนตลอดจนลดโอกาส การรั่วของสารทำความเย็น
 • เมี่อ ติดตั้งแอร์ หุ้มท่อสารทำความเย็น จากคอนเดนเซอร์ไปยังแผงท่อ ทำความเย็น (Cooling coil) ของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนด้วย ฉนวนที่มีความหนา ประมาณ 0.5 นิ้ว หรือตามที่ ผู้ผลิตแนะนำ เพื่อป้องกันมิให้มีสารทำความเย็นภายในท่อแลกเปลี่ยนความร้อนกับ อากาศภายนอกตามเส้นท่อ
 • ตำแหน่งติดตั้งคอนเดนซิ่งยูนิต หรือเครื่องแบบหน้าต่าง ควรอยู่ในที่ร่ม ไม่ถูกแสงแดดโดยตรง แต่อากาศ ภายนอกสามารถถ่ายเทได้สะดวก ไม่ควรอยู่ในที่ อับลม หรือคับแคบ ที่ว่างโดยรอบเครื่องต้องเพียงพอ ตามที่ผู้ผลิตแนะนำ
 • เมื่อ ติดตั้งแอร์ ในสถานที่ซึ่งมี การติดตั้ง คอนเดนซิ่งยูนิต (หรือเครื่องแบบหน้าต่าง)หลายๆ ชุด ต้องระวัง อย่าให้ลมร้อนที่ระบายออกจากเครื่อง ชุดหนึ่งเป่าเข้าหาเครื่องอีกชุดหนึ่ง ควรให้ลมร้อนจากแต่ละเครื่องเป่าออกได้โดยสะดวก
 • การติดตั้งแอร์ ในบางสถานที่ ซึ่งมีลมพัดแรงตลอดเวลาในทิศทางเดียว ควรติดตั้ง คอนเดนซิ่ง ยูนิต (หรือเครื่องแบบหน้าต่าง) ให้อากาศร้อนระบายออก จากตัวเครื่องอยู่ในทิศเดียวกับ กระแสลม อย่าให้ปะทะกับลมธรรมชาติ เพราะจะทำให้เครื่องระบายความร้อนได้ลำบาก
 • ตำแหน่ง ติดตั้งแฟนคอยล์ยูนิต (หรือเครื่องแบบหน้าต่าง) ต้องให้ลมเย็นที่จ่าย ออกจากตัวเครื่องสามารถกระจายไปทั่วทั้งห้อง

ประเภทแอร์ ที่ ติดตั้ง

 • ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ค่าติดตั้งแอร์บ้าน แบบติดผนัง (Wall Type)
 • ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ค่าติดตั้งแอร์บ้าน แบบตั้ง/แขวนใต้ฝ้า ,ตู้ตั้ง (Ceiling or Standing Type)

การติดตั้ง เครื่องปรับอากาศภายนอก (Condensing Unit)

 • หากเลือกได้ ไม่ควรติดตั้งเครื่องในบริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง (หากจำเป็นให้ติดตั้งม่านบังแดดซึ่งไม่กีดขวาง ทิศทางของลม)
 • ไม่ ติดตั้งแอร์ ในบริเวณที่มีลมแรง หรือบริเวณที่มีฝุ่นมาก
 • ไม่ ติดตั้งแอร์ ในบริเวณที่มีคนเดินผ่าน
 • ไม่ ติดตั้งแอร์ บริเวณที่โดนฝนสาดได้ง่าย
 • พิจราณาถึงเพื่อนบ้านว่าไม่ควรได้รับการรบกวนจากลมที่เป่า หรือเสียงที่ดังจาก การติดตั้งแอร์
 • เผื่อช่องว่างเพื่อไม่ให้ปิดกั้นทิศทางลม และเพื่อให้ เครื่องแอร์ ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เปิดโล่งทั้ง 3 ด้าน
 • ทั้งด้านหน้า ด้านหลัง และด้านข้างทั้ง 2 ด้าน
 • ควรเว้นระยะห่างจากกำแพงมาถึงด้านหลังเครื่องไม่น้อยกว่า 10 ซม. และเว้นระยะด้านหน้าเครื่องไม่น้อยกว่า 70 ซม.
 • ตำแหน่ง ติดตั้งแอร์ ควรมีโครงสร้างแข็งแรงหรือใกล้คานหรือเสาเพื่อรับน้ำหนักตัวแอร์ ได้ดี
 • ตัวเครื่องแอร์ ควรยกระดับให้พ้นจากพื้นดินอย่างน้อย 10 เซนติเมตร หรือพ้นจากระดับที่น้ำท่วมถึง และในบริเวณ ที่สามารถซ่อมบำรุงได้ง่าย
 • ควรหลีกเลี่ยงการ ติดตั้งแอร์ ในบริเวณที่มีโอกาสติดไฟ เนื่องจาก น้ำยาแอร์ เป็นแก๊สชนิดหนึ่งที่สามารถติดไฟได้ง่ายถ้ารั่ว
 • ควรหลีกเลี่ยงการ ติดตั้งแอร์ ในบริเวณที่มีกรดซัลไฟด์ เช่นบริเวณท่อระบายน้ำทิ้ง เพราะสารทำความเย็นจะเกิดปฏิกิริยากับกรดซัลไฟด์ทำให้เกิดแก๊สมีพิษต่อร่างกายเมื่อสูดดมติดตั้งแอร์ ติดตั้งแอร์บ้าน ติดแอร์ ทุกชนิด ทุกรุ่น ราคาประหยัด
 
Visitors: 112,134