รับสมัคร ช่างแอร์บ้าน ช่างล้างแอร์ ช่างซ่อมแอร์ ช่างติดตั้งแอร์บ้าน


รับสมัครช่างแอร์ ด่วน
ตำแหน่ง : ช่างแอร์บ้าน
อัตรา : หลายตำแหน่ง
เงินเดือน : วันล่ะ 600-1,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
คุณสมบัติผู้สมัคร
- มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
- มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
- ล้างแอร์ได้
- ซ่อมแอร์ได้
- สามารถติดตั้งแอร์ได้
- สามารถเดินสายไฟได้
รับสมัคร ผู้ช่วยช่างแอร์
หลายตำแหน่ง
คุณสมบัติผู้สมัคร
- อายุ 18 ปีขึ้นไป
- สามารถขับรถยนต์กระบะได้
- มีใบขับขี่
- มีความขยันรับผิดชอบต่อหน้าที่
เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงาน

Visitors: 112,134