ล้างแอร์ รับล้างแอร์บ้าน ราคาย่อมเยาว์

ล้างแอร์บ้าน ควรดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ อย่างสม่ำเสมอ และถูกวิธี
ล้างแอร์ ล้างแอร์บ้าน ในเขตเมืองหลวง และเขตปริมณฑล หรือตามเมืองใหญ่ต่างๆ ปัจจุบันที่อากาศเต็มไปด้วยกลุ่มควัน ฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง ไอเสียมลพิษต่างๆ ไอสียจากเครื่องยนต์ เครื่องจักรกล โรงงานต่างๆ บวกกับอากาศ ในเมืองไทยที่ร้อนอบอ้าว และหน้ารอ้นที่แสนจะยาวนาน จากอุณหภูมิที่สูงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละปีเราทั้งหลายต่างก็มีความต้องการเปิดใช้แอร์เครื่องปรับอากาศ ในปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นตามลำดับ เพื่อลดความร้อน เพิ่มความเย็นสดชื่นสบาย ทั้งในยามพักผ่อนอาศัย และในการทำงาน ดังนั้น หลังจากที่ท่านซื้อไปติดตั้งแอร์แล้ว ทุกๆครั้งที่เราเริ่มเปิดเครื่องปรับอากาศใช้งาน และนั่นก็คือจุดเริ่มต้นที่เครื่องปรับอากาศ เริ่มมีการดูดเอาฝุ่นผงต่างๆที่อยู่ล้อมรอบตัวเราเข้าไปยังเครื่องปรับอากาศของเราด้วย ดังนั้นการบำรุงรักษาดูแลเครื่องปรับอากาศ อย่างสม่ำเสมอ ควรทำอย่างไร
*วิธีล้างฟิลเตอร์
ฟิลเตอร์หรือแผงกรองฝุ่น ซึ่งเป็นด่านแรกที่จะดักกรองเอาฝุ่นผงแป้ง และเศษวัตถุต่างๆจากอากาศ ที่หมุนเวียนเข้ามา ที่เครื่องปรับอากาศ ดังนั้นเครื่องปรับอากาศทุกเครื่อง จำเป็นต้องมีฟิลเตอร์หรือแผงกรองฝุ่น โดยจะดักคัดกรองฝุ่นผงและสิ่งสกปรกต่าง ๆ ที่มีอยู่ในอากาศไม่ให้ผ่านเข้าไปยังตัวแผงท่อคอยล์เย็นได้โดยง่าย ฟิลเตอร์ที่ใช้กันอยู่หลายชนิด ซึ่งมีรูปร่างคล้ายคลึงกัน แต่ขนาดและวัสดุที่ใช้อาจจะไม่เหมือนกัน (แต่ทำหน้าที่ดักกรองฝุ่นจากอากาศเหมือนกัน)การล้างทำความสะอาด ฟิลเตอร์หรือแผงกรองฝุ่นเราต้องล้างดูแลหั่นทำความสะอาดฟิลเตอร์อยู่เเป็นประจำ เพื่อป้องกันไม่ให้ฟิลเตอร์อุดตัน ด้วยการล้างกำจัดฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกต่าง ๆออก เพราะถ้าปล่อยให้ฟิลเตอร์ เกิดการอุดตันมากๆ จนไม่สามารถหมุนเวียนถ่ายเทอากาศ จากภายนอกผ่านเข้าไปยังแผงคอยล์เย็นได้ ซึ่งจะมีผลทำให้เครื่องปรับอากาศ ที่ใช้อยู่เป็นประจำเย็นน้อย เป็นน้ำแข็งเกาะที่แผงคอยล์เย็น หรืออาจมีน้ำหยดออกมาจากที่ตัวเครื่อง โดยที่ฟิลเตอร์มีจุดประสงค์ เพื่อการกรองดักจับฝุ่นละออง และสิ่งสกปรกต่าง ๆ ดังนั้นฟิลเตอร์จึงมีโอกาส ที่จะอุดตันจากสิ่งเหล่านี้ ได้เร็วว่าอุปกรณ์ส่วนอื่นๆ การล้างทำความสะอาดฟิลเตอร์ ท่านสามารถถอดออกมาล้างได้เองบ่อยๆครั้ง โดยดูความเหมาะสมจากสภาพแวดล้อมและการใช้งาน เช่นถ้าติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้อง ในอาคารสำนักงาน ที่อยู่อาศัยที่การทำงาน ที่มีลักษณะที่มีฝุ่นละอองมาก เช่นโรงงานหรือสถานที่ตัดเย็บเสื้อผา จะมีฝุ่นใยผ้าเกิดขึ้นจำนวนมาก ดังนั้นควรหมั่นล้างฟิลเตอร์เป็นประจำ ทุกๆสัปดาห์ สำหรับในส่วนสถานที่ ห้องนอน ที่ทำงาน หรือห้องพักผ่อนทั่วไป ที่มีฝุ่นละอองไม่ค่อยมากนัก ก็ควรทำความสะอาดฟิลเตอร์ 1-2 เดือนต่อครั้งการล้างฟิลเตอร์ทำง่ายๆ เพียงใช้น้ำฉีดไปที่ด้านหลังของฟิลเตอร์ (ด้านที่ไม่ได้รับฝุ่น) โดยจะทำให้ฝุ่นผง แป้งโรยตัว และสิ่งสกปรกอุดตันต่างๆหลุดออกไป ล้างแอร์ รับล้างแอร์บ้าน ราคาย่อมเยาว์
*แฟนคอยล์ยูนิต จำเป็นต้องดูแลบำรุงรักษา
แฟนคอยล์ยูนิต หรือคอยล์เย็น เป็นตัวที่เป่าลมเย็น ติดตั้งอยู่ภายในห้อง หรือติดตั้งภายในอาคาร มีหน้าที่ดูดเอาอากาศ โดยใช้กำลังมาจากมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นตัวกำหนด โดยมีโบลเวอร์ขับเคลื่อน หมุนเวียนผ่านตัวคอยล์เย็น กระจายความเย็นภายในห้อง คือตัวที่สร้างความเย็นติดตั้งอยู่ภายใน มีรูปลักษณะเป็นเส้นท่อทองแดงส่งน้ำยา ขดไปมาตามความยาวของเครื่อง และจะมีแผ่นครีบอลูมิเนียมบางๆ เป็นตัวรับอากาศจากภายนอก โดยมีหน้ากากปิดครอบเอาไว้จะมองเห็นได้เมื่อถอดหน้ากากของเครื่องออก ที่แผงครีบอลูมิเนียมนี้ ซึ่งจะมีฝุ่นผงขนาดเล็กอีกจำนวนมาก ที่ผ่านการกรองของฟิลเตอร์สามารถเข้าไป เกาะจับติดที่แผงครีบอลูมิเนียมคอยล์เย็นได้ เมื่อนาน ๆวันเปิดใช้งานไปเรื่อยๆเกาะรวมตัวเป็นกลุ่มก้อน จนอากาศจะไม่สามารถ ไหลผ่านได้โดยสะดวก ฝุ่นผงต่างๆเหล่านี้จะจับตัวกันหนาขึ้น ซึ่งจะทำให้เครื่องปรับอากาศ เกิดการอุดตันลมที่พ่นออกมาเบาจะไม่สม่ำเสมอ มีผลทำให้แอร์เย็นน้อย หรือไม่เย็นเช่นกัน จึงควรต้องมีการล้างทำความสะอาดคอยล์เย็น เช่นเดียวกับฟิลเตอร์ และคอยล์ร้อน โดยระยะเวลาล้างแอร์ขึ้นอยู่กับการใช้งาน ล้างแอร์ เป็นประจำอย่างน้อย ปีละ 1-2 ครั้งสำหรับบ้านที่พักอาศัย หรือปีละ 3-4 ครั้ง กรณีที่สถานที่ ติดถนน หรือพื้นที่ ที่มีการก่อสร้าง พื้นที่ ที่ฝุ่นมากๆโบลเวอร์ หรือใบพัดลมคอยล์เย็น ทำหน้าที่ขับเคลื่อนหมุนเวียนของแรงลม โดยใช้กำลังมาจากมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นตัวกำหนด ฝุ่นผงขนาดเล็กอีกจำนวนมาก ที่กระจายลอดผ่านมาจากแผ่นกรองฟิลเตอร์ จะมาจับอยู่ตามโบลเวอร์ใบพัดลม เมื่อจับรวมตัวกันเป็นจำนวนที่มาก จะทำให้ร่องของใบพัดดักลมอุดตันเป่าลมออกมาได้ไม่เต็มที่ ในลักษณะนี้จะทำให้แรงลมเย็นที่ออกมาจากโบลเวอร์ลดน้อยลง เครื่องปรับอากาศจะทำงานหนักขึ้น และต้องใช้เวลาในเดินเครื่องนานขึ้น กว่าจะให้ได้อุณหภูมิตามที่กำหนด ซึ่งหมายถึงค่าไฟฟ้าที่เสียเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย จากฝุ่นที่จับอยู่จำนวนมาก จะไปเพิ่มน้ำหนักให้กับใบพัด อาจจะทำให้ตัวชุดคอยล์เย็นเกิดเสียงดังขึ้นได้ และทำให้ใบพัดเสียการสมดุลสั่น การล้างทำความสะอาดใบพัด ควรล้างทำไปพร้อมกับการล้างทำความสะอาดแผงคอยล์เย็นถาดรองรับน้ำทิ้งและท่อน้ำทิ้ง เป็นอุปกรณ์สำหรับรองรับน้ำที่เกิดจากการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำของไอน้ำในอากาศภายในห้อง น้ำที่เกิดขึ้นนี้จะไหลไปรวมกัน ที่ถาดรองรับน้ำและถูกระบายออก โดยผ่านทางท่อน้ำทิ้ง ที่ถาดรองรับน้ำทิ้งนี้ถ้าไม่ได้รับการล้างดูแลหรือทำความสะอาดเป็นเวลานาน จะทำให้เกิดเมือกขาวใสคล้ายวุ้น น้ำที่ขังอยู่ในถาดรองรับน้ำทิ้งเป็นเวลานานนี้ เมื่อรวมกับฝุ่นละอองต่าง ๆ ที่เกาะอยู่ตามถาดรับ ก็อาจเป็นแหล่งก่อเกิด หรือเป็นที่สะสม เพราะพันธ์เชื้อโรค เชื้อรา และเชื้อโรคเชื้อราต่างๆเหล่านี้ เจริญเติบโตและแพร่กระจาย ไปยังผู้พักอาศัยภาย หรือผู้ปฏิบัติงาน ในห้องและภายในอาคารหมุนเวียนไปสู่คนได้ การทำความสะอาดถาดน้ำทิ้ง โดยการถอดออกมาล้างเป็นวิธีที่ดี(ควรจะต้องเรียกช่าง) ส่วนท่อน้ำทิ้งทำทีมีการอุดตัน ล้างได้โดยการใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง เฉีดข้าไปตามท่อน้ำ หรือใช้โบเวอร์เป่าที่ท่อน้ำทิ้งก็ได้ การล้างถาดรองน้ำและท่อน้ำทิ้ง ให้ความสะอาด ควรจะล้างทำความสะอาดไปพร้อมๆกันกับแผงขดท่อคอยล์เย็นและใบพัดลม และในส่วนของท่อน้ำทิ้ง ควรตรวจดูแนวของท่อด้วยว่า มีลักษณะโค้งงอ (หรือมีการตกท้องช้างหรือไม่) ถ้ามีจะเป็นต้องทำการปรับปรุง เพราะท่อน้ำทิ้งช่วงที่ตกท้องช้างโค้งงอ จะมีวุ้นและสิ่งสกปรกรวมกันเป็น กลุ่มกัอนจากการไหลที้งของน้ำที่ไม่สะดวก ซึ่งไม่นานก็จะทำให้เกิดการอุดตันของท่อน้ำทิ้ง แลจากการที่ท่อตกท้องช้าง ซึ่งจะเป็นสาเหตุที่ ทำให้แอร์มีน้ำหยดเรื้อรังได้ เนื่องจากวุ้นเมือกต่างๆ ไม่สมารถไหลผ่านออกไปได้
*การล้างทำความสะอาด คอนเด็นซิ่งยูนิต หรือคอยล์ร้อน
คอนเด็นซิ่งยูนิต(หรือคอยล์ร้อน)ที่ติดตั้งนอกอาคาร หรือติดตั้งอยู่ภายนอกห้อง ชุดคอยล์ร้อนภายใน ส่วนประกอบหลักจะมีอยู่หลายส่วน เช่น คอมเพรสเซอร์ แม๊กเนติก มอเตอร์พัดลม ใบพัดลม รันนิ่งสตาทร์ โครงคอยล์ร้อน ครีบอลูมิเนียม และแผงขดท่อ ชุดคอยล์ร้อนจะมีหน้าที่ระบายความร้อนออกไป จากการทำงานของคอมเพรสเซอร์ที่มีความร้อนสูง ผสมสารน้ำยาทำความเย็นฉีดส่งตามท่อทองแดง ไปยังคอยล์เย็นในห้อง พ่นลมเย็นออกมา ดังนั้นเราจะสังเกตุได้ว่าลมที่ออกมาจากคอยล์ร้อนจึงเป็นลมร้อน ควรบำรุงรักษาดูแลคอยล์ร้อนอย่างไร จึงต้องทำให้ความร้อนมีการระบายออกได้ดี ไม่ควรมีวัตถุหรือสิ่งของใด ๆ มาปิดกั้นบังทิศทาง การระบายออกของทิศทางลม ควรจะล้างทำความสะอาด เมื่อสังเกตุเห็นฝุ่นหรือเศษใยผ้าต่างๆ ซึ่งถูกดูดเข้าไปจากมอเตอร์พัดลม ระบายความร้อน เมื่อมีการรวมตัวของฝุ่นสิ่งอื่น ๆเป็นกลุ่มก้อน มาปิดบัง ที่แผงครีบแผงอลูมิเนียมของคอยล์ร้อน เพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้ขวางกั้นปิดทางลม ไม่ให้ลมจากภายนอก เข้าผ่านเข้าไประบายความร้อนจากชุดคอยล์ร้อนได้สะดวก การติดตั้งชุดคอยล์ร้อน ไม่ควรชิดกำแพงจนเกินไป และสามารถถ่ายเทอากาศได้ดี ซึ่งต้องเผื่อพื้นที่ในการซ่อมบำรุงดูแลอีกด้วย ถ้าเกิดคอยล์ร้อนมีการอุดตันมากๆ หรือมีสิ่งของมาปิดบังช่องทางของอากาศ จนไม่สามารถระบายออกมาได้แล้ว อาจทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายได้ถ้าขืนปล่อยท้งไว้นานๆ การล้างทำความสะอาดแอร์ และฝุ่นละออง ควรล้างอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง และ 3-4 ครั้ง ในพื้นที่บริเวณที่มีฝุ่นละอองมาก และมีการเปิดใช้แอร์เป็นประจำและยาวนาน
*การล้างแอร์ ดูแลสภาพทั่วไปของเครื่อง
วิธีล้างทำความสะอาด ล้างในส่วนของ (แฟนคอยล์เย็น)แบบติดผนัง ทำการปิดเบรกเกอร์ เพื่ิอตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้าช๊อต แกะยกหน้ากากแอร์ส่วนหน้าขึ้น ถอดแผ่นฟิลเตอร์หรือแผงกรองฝุ่น ถอดน๊อตสกรูยึดหน้ากากออกให้หมด ดึงหน้ากากแอร์ออกเบาๆเพื่อป้องกันการแตกหัก ถอดถาดน้ำทิ้งเป็นอีกหนึ่งชิ้นที่สรกปรกมากๆ มีความจำเป็นที่จะต้องถอดออกมาล้าง ทุกครั้งที่ล้างแอร์ ถอดมอเตอร์สวิง แล้วปิดคลุม แผงควบคุมอุปกรณ์ที่สื่อไฟฟ้าต่างๆ เพื่อป้องกันน้ำกระเด็น หลังจากนั้นก็นำผ้าใบหรือถุงคลุมที่ใช้สำหรับล้างแอร์ เพื่อป้องกันน้ำกระเด็นถูกอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ภายในบ้าน แล้วฉีดน้ำล้างด้วยหัวฉีดสำหรับล้างแอร์ ด้วยปั๊มฉีดน้ำแรงดันสูงไปยังแผงคอยล์เย็น เพื่อล้างทำความสะอาด ฝุ่นผงที่ติดตามแผงคอยล์เย็นให้สะอาด ฉีดล้างท่อน้ำทิ้ง เพื่อป้องกันไม่ให้ท่ออุดตัน อันเป็นสาเหตุ ที่ทำให้น้ำรั่วซึม ฉีดน้ำล้าง หน้ากาก แผ่นกรองฟิลเตอร์ ถาดน้ำทิ้ง แล้วเป่าให้แห้งด้วยโบว์เวอร์ และทำการประกอบ ถาดน้ำ มอเตอร์สวิง หน้ากาก ยึดสกรูให้แน่นเพื่อป้องกันการเกิดเสียงดัง ใส่แผ่นกรองปิดหน้ากากล้างแอร์-รับล้างแอร์บ้าน-ราคาย่อมเยาว์

วิธีช่วยให้ประหยัดไฟ
. ปิดแอร์ ปิดสวิตซ์ไฟ ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งาน ทุกครั้ง เมื่อไม่ได้อยู่ในห้องเป็นเวลานานๆ
. ไม่ควรวางสิ่งของกรีดขวางทางลมทั้งคอยล์เย็น และคอยล์ร้อนเพื่อลดการสูญเสียพลังงานจากการถ่ายเทอากาศ
. เลือกซื้อแอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5และดูให้แน่ใจทุกครั้งก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า
. เปิดแอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าเท่าที่จำเป็นเฉพาะที่ใช้งาน เป็นการประหยัดเงินในกระเป๋าและลดค่าไฟฟ้าของชาติอีกด้วย
. ควรตั้งอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส จะเป็นอุณหภูมิที่พอเหมาะกำลังเย็นสบายและไม่เปลืองพลังงานไฟฟ้ามากเกินไป
. ควรหมั่นทำความสะอาดFILTERแผ่นกรองเครื่องปรับอากาศบ่อยๆ เพื่อป้องกันการการอุดตันจากฝุ่นผงต่างๆ อันเป็นสาเหตุที่่จะทำให้แอร์ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพและยังสิ้นเปลืองไฟฟ้า โดยใช่เหตุ

ล้างแอร์ ล้างแอร์บ้าน ราคาย่อมเยาว์

Visitors: 112,134